Učilište Lumen – ustanova za obrazovanje odraslih
Učilište Lumen - ustanova za obrazovanje odraslih, sa sjedištem u Zagrebu, I.Loparska 1
BESPLATNO STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE ZA RUKOVATELJE VILIČARIMA UZ KORIŠTENJE VAUČERA HZZ-a


Svaki polaznik koji želi koristiti vaučer HZZ-a može se javiti Učilištu Lumen gdje će dobiti detaljne informacije o prijavi na besplatni program 

Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije rukovatelj viličarom provodi se redovitom nastavom u trajanju od 150 sati, uz mogućnost izvođenja određenih teorijskih dijelova programa na daljinu, u realnom vremenu.

Ishodi učenja ostvaruju se dijelom vođenim procesom učenja i poučavanja u trajanju od 24 sata, najvećim dijelom učenjem temeljenom na radu u trajanju od 117 sati, a dijelom samostalnim aktivnostima polaznika u trajanju od 9 sati (proučavanje dodatne literature, izrada seminarskog rada). 

Kompetencije koje se programom stječu:

1.       Samostalno manipulirati robom, pakirati, ambalažirati i označavati robu sukladno internim procedurama i

          svojstvima robe

2.       Znati postupke i redoslijed izvođenja radnji pri manipulaciji robom u skladištu

3.       Samostalno odabrati i pravilno koristiti odgovarajuća sredstava i opremu za provedbu radnih aktivnosti 

          na   robi u skladištu

4.       Odabrati prekrcajnu mehanizaciju sukladno značajkama tereta

5.       Samostalno i odgovorno rukovati ručnom mehanizacijom i motornim viličarom pri premještanju robe

6.       Obavljati poslove koristeći zaštitnu opremu i uređaje sukladno propisima o sigurnosti i zaštiti na radu

7.       Zbrinjavati otpad primjenom uspostavljenih pravila o zbrinjavanju otpada

Uvjeti za upis:

-      Posjedovanje prethodne kvalifikacije na razini 1 – kvalifikacija stečena završetkom osnovnog obrazovanja

-      Najmanje 18 godina života

-      Vozačka dozvola B kat

Liječničko uvjerenje medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti za rukovanje viličarom.

Svakom polazniku nakon uspješno završene završne provjere izdaje se Uvjerenje o osposobljavanju za stjecanje mikrokvalifikacije rukovatelj viličarom.