Učilište Lumen – ustanova za obrazovanje odraslih
Učilište Lumen - ustanova za obrazovanje odraslih, sa sjedištem u Zagrebu, I.Loparska 1
POČETNA

Ustanova za obrazovanje odraslih Zagreb
Stručno osposobljavanje Zagreb

Učilište Lumen provodi cjeloživotno učenje i obrazovanje

Temeljni  cilj Učilišta Lumen je: svojim polaznicima olakšati zapošljivost i ostanak na tržištu rada.

Učilište Lumen je svjesno da struktura radne snage mora biti usklađena potrebama tržišta rada te stoga obrazovne programe kontinuirano prilagođava suvremenim kvalifikacijama i zanimanjima.

Osim što omogućava stjecanje kompetencija za pojedine kvalifikacije, Učilište Lumen nastoji razvijati i široko opće znanje i pozitivne stavove kod svojih polaznika kako bi se svi zajedno mogli lakši prilagođavati društvenim i ekonomskim promjenama u okolini.

Hrvatski kvalifikacijski okvir je reformski instrument kojim se uređuje cjelokupni sustav kvalifikacija na svim obrazovnim razinama u Republici Hrvatskoj kroz standarde kvalifikacija temeljene na ishodima učenja i usklađene s potrebama tržišta rada, pojedinca i društva u cjelini.

NAŠA LOKACIJA