Učilište Lumen – ustanova za obrazovanje odraslih
Učilište Lumen - ustanova za obrazovanje odraslih, sa sjedištem u Zagrebu, I.Loparska 1
Dajem Suglasnost za korištenje osobnih podataka.

Suglasnost za korištenje osobnih podataka
 

Označavanjem polja kvačicom i slanjem upita izričito izjavljujem da sam Učilištu Lumen dobrovoljno stavio/la na raspolaganje svoje podatke: ime, prezime, adresu, telefonski broj i e-mail adresu te dozvoljavam da ih Učilište Lumen koristi u cilju zaštite mojih osobnih interesa u svim poslovima koje ugovaram s Učilištem Lumen. To uključuje i prosljeđivanje mojih osobnih podataka trećim osobama. Trećim osobama smatraju se one osobe koje su neophodne za realizaciju usluge ugovorene između mene i Učilišta Lumen. Izričito dozvoljavam Učilištu Lumen da moje osobne podatke može koristiti u svojim evidencijama u zemlji tokom sljedeće dvije godine.

Davanjem ove izjave potvrđujem da sam upoznat s činjenicom da je davanje zatraženih podataka nužno u svrhu izvršavanja ugovora u kojem sam ja klijent ili kako bi se poduzele radnje na moj zahtjev prije sklapanja ugovora te da u slučaju uskrate podataka, nije moguće ostvariti ugovornu suradnju s Učilištem Lumen. Također, davanjem ove izjave potvrđujem da sam upoznat s pravom na informaciju o mojim osobnim podacima koji su pohranjeni u bazi podataka Učilišta Lumen, da u svako doba mogu odustati od dane privole i zatražiti ispravak, dopunu ili prestanak daljnje obrade mojih podataka, osim ako se radi o podacima čije obradu i rok čuvanja nalažu zakonski propisi ili ako se radi o obradi podataka u statističke svrhe kada osobni podaci više ne omogućuju identifikaciju osobe na koju se odnose.

Temeljem ove izjave Učilište Lumen neće moje prikupljene osobne podatke koristiti u svrhe slanja Newslettera.

Potvrđujem da sam informiran da pravo na informaciju o mojim osobnim podacima te ispravak, dopunu i brisanje mojih osobnih podataka mogu ostvariti na pismeni zahtjev upućen na adresu Učilište Lumen, Božidarevićeva 13, 10000 Zagreb ili na mail adresu lumen.obrazovanje@gmail.com.

NAŠA LOKACIJA