Učilište Lumen – ustanova za obrazovanje odraslih
Učilište Lumen - ustanova za obrazovanje odraslih, sa sjedištem u Zagrebu, I.Loparska 1
Upravljanje i rukovanje energetskim postrojenjima

Pripremni seminari za polaganje stručnih ispita za poslove upravljanja i rukovanja energetskim postrojenjima

Na temelju čl. 2. Pravilnika o poslovima upravljanja i rukovanja energetskim postrojenjima i uređajima (N.N. 88/14 i N.N. 20/15) poslove i radne zadatke upravljanja i rukovanja energetskim sustavima, postrojenjima, strojevima i uređajima koji su propisani ovim Pravilnikom, dozvoljeno je samostalno obavljati radnicima nakon stručnog osposobljavanja i položenog Stručnog ispita.

Teorijski dio stručnog osposobljavanja provodi se temeljem »Programa stručnog osposobljavanja radnika koji obavljaju poslove i radne zadatke rukovanja energetskim sustavima, postrojenjima, strojevima i uređajima«, a osposobljenost radnika za obavljanje poslova i radnih zadataka obuhvaćenih ovim Pravilnikom, utvrđuje se provjerom znanja – Stručnim ispitom pred ispitnom komisijom. Sastav i način rada ispitnih komisija, način prijavljivanja kandidata kao i način polaganja stručnih ispita, određuje se Poslovnikom o radu ispitne komisije.

POSLOVI  UPRAVLJANJA I RUKOVANJA ENERGETSKIM  POSTROJENJIMA SU:

1. strojar malog energetskog objekta, 2. strojar parnih turbina, 3. strojar plinskih turbina, 4. strojar hidroturbina, 5. vođa smjene termoelektrane, vođa bloka termoelektrane, vođa smjene hidroelektrane, vodeći operater i operater u komandi lanca hidroelektrana, voditelj energetskog objekta, 6. voditelj pogona obnovljivih izvora, 7. strojar energetskog objekta, 8. strojar kotlovskog postrojenja 9. strojar kotla, 10. rukovatelj industrijske peći, 11. rukovatelj motora s unutarnjim izgaranjem, 12. strojar kompresorske stanice, 13. strojar crpne stanice, 14. rukovatelj plinskim uređajima i postrojenjima, 15. rukovatelj klimatizacije, 16. rukovatelj centralnog grijanja, 17. ložač centralnog grijanja, 18. rukovatelj pripreme vode, 19. ložač – rukovatelj kotlom, 20. rukovatelj posudama stlačenih plinova, 21. dispečer u elektroenergetskom sustavu, 22. uklopničar u elektroenergetskom sustavu, 23. uklopničar elektroenergetskih postrojenja u industriji, 24. punitelj motornih vozila ukapljenim naftnim plinovima ili komprimiranim plinovima.

 

PLAN I PROGRAM STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA  RADNIKA ZA POSLOVE  UPRAVLJANJA I RUKOVANJA ENERGETSKIM  POSTROJENJIMA

 

Program stručnog osposobljavanja i provjera  znanja sastoji se iz:

* Teoretskog dijela Programa

* Praktičnog dijela programa

 

TEORETSKI DIO PROGRAMA :

- Opći dio Programa,

- Stručni dio Programa.

 

Sukladno čl. 33. Programa stručnog osposobljavanja radnika koji obavljaju poslove i radne zadatke rukovanja energetskim sustavima, postrojenjima, strojevima i uređajima, objavljujemo detajni plan i program teorjskog osposobljavanja s ispisanim cjelinama i brojem sati za pojedinu cjelinu.

 

Pošaljite upit / Prijavite se
Vaše ime*:
Vaše prezime*:
Vaš telefonski broj*:
Vaš e-mail*:
Tvrtka:
OIB tvrtke:
Adresa tvrtke:
Poštanski broj:
Grad:
Naziv izobrazbe/ispit koji želite pohađati:
Željeni termin izobrazbe:
Napomena:
NAŠA LOKACIJA