Učilište Lumen – ustanova za obrazovanje odraslih
Učilište Lumen - ustanova za obrazovanje odraslih, sa sjedištem u Zagrebu, I.Loparska 1
Ložač centralnog grijanja

Osposobljavanje za: Ložač centralnog grijanja - tečaj - stručni ispit

Ložač centralnog grijanja rukuje instalacijama centralnog grijanja, s toplovodnim, niskotlačnim parnim i vrelouljnim kotlovima za centralno grijanje na kruta goriva i ručno loženje, čiji ukupni toplinski učin prelazi 50 kW, ali nije veći od 300 kW, odnosno s toplovodnim, niskotlačnim parnim i vrelouljnim kotlovima za centralno grijanje na tekuće i/ili plinovito gorivo i toplinskim stanicama, čiji ukupni toplinski učin prelazi 50 kW, ali nije veći od 500 kW. Poslovi upravljanja i rukovanja kotlovima pojedinačnog toplinskog učina manjeg od 50 kW ne podliježu odredbama Pravilnika.

Uvjeti za polaznike tečaja za Ložač -a centralnog grijanja:

- završena četverogodišnja srednja škola: gimnazija ili druga četverogodišnja škola, s najmanje jednom godinom radnog iskustva u struci ili

- trogodišnja industrijsko tehnička ili obrtnička škola ili druga trogodišnja škola, s najmanje tri godine radnog iskustva u struci ili

- završeno dvogodišnje strukovno obrazovanje iz područja strojarstva, elektrotehnike, građevinarstva, kemije, metalurgije, rudarstva ili poljoprivrede-smjer mehanizacija, s najmanje pet godina radnog iskustva u struci.

Pošaljite upit / Prijavite se
Vaše ime*:
Vaše prezime*:
Vaš telefonski broj*:
Vaš e-mail*:
Tvrtka:
OIB tvrtke:
Adresa tvrtke:
Poštanski broj:
Grad:
Naziv izobrazbe/ispit koji želite pohađati:
Željeni termin izobrazbe:
Napomena:
NAŠA LOKACIJA