Učilište Lumen – ustanova za obrazovanje odraslih
Učilište Lumen - ustanova za obrazovanje odraslih, sa sjedištem u Zagrebu, I.Loparska 1
Vođa smjene termoelektrane, vođa bloka temoelektrane, vođa smjene hidroelektrane, vodeći operater i operater u komandi lanca hidroelektrana, voditelj energetskog objekta

Vođa smjene termoelektrane, vođa bloka termoelektrane, vođa smjene hidroelektrane, vodeći operater i operater u komandi lanca hidroelektrana, voditelj energetskog objekta samostalno rukuje postrojenjima svih vrsta čija ukupna instalirana snaga prelazi 5 MW, pregledava i vodi pogonske dokumentacije i plan uklopnih manipulacija, pobuđuje generator i sinkronizira s električnom mrežom, nadzire vodostaj i preljev viška vode, izrađuje dnevni obračun i određuje optimalni pogon elektroenergetskih strojeva i uređaja, te brine o sigurnoj provedbi velikih vodnih valova.

Uvjeti za polaznike:

- završena visoka stručna sprema, prvostupnik (baccalaureus) inženjer – dodiplomski studij u trajanju tri (četiri) godine (VI. stupanj obrazovanja) elektrotehničkog ili strojarskog usmjerenja, s prethodno položenim stručnim ispitima za poslove Strojara kotla i/ili Strojara kotlovskog postrojenja i Strojara parnih turbina i/ili Strojara plinskih turbina, s najmanje jednom godinom radnog iskustva na poslovima u vezi s proizvodnjom, prijenosom ili distribucijom električne ili toplinske energije, ili

- završena četverogodišnja srednja tehnička škola strojarskog ili elektrotehničkog usmjerenja, s prethodno položenim stručnim ispitima za poslove Strojara kotla i/ili Strojara kotlovskog postrojenja i Strojara parnih turbina i/ili Strojara plinskih turbina, s najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima u vezi s proizvodnjom, prijenosom ili distribucijom električne ili toplinske energije.

Pošaljite upit / Prijavite se
Vaše ime*:
Vaše prezime*:
Vaš telefonski broj*:
Vaš e-mail*:
Tvrtka:
OIB tvrtke:
Adresa tvrtke:
Poštanski broj:
Grad:
Naziv izobrazbe/ispit koji želite pohađati:
Željeni termin izobrazbe:
Napomena:
NAŠA LOKACIJA